• Uroczyste pożegnanie absolwentów

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pożegnanie absolwentów 26-06-2020.

      Uroczyste pożegnanie absolwentów rocznik 2020 przebiegło w nieco smutnej atmosferze. Nie było występów uczniowskich, prezentacji zdjęć ukazujących, jak z wiekiem zmieniali się bohaterowie uroczystości, itp. Był za to zachowany reżim sanitarny, bezpieczne odległości, maseczki. Najlepsi absolwenci otrzymali świadectwa z biało-czerownym paskim i nagrody. Nagrody pamiątkowe otrzymali także sportowcy, działacze samorządowi, wolontariusze, uzdolnieni artyści, uczestnicy projektów realizowanych w szkole. 

      Wszystkim absolwentom życzymy udanych startów w szkołach średnich.

    • WAŻNE TELEFONY! Bezpieczne wakacje 2020
     • WAŻNE TELEFONY! Bezpieczne wakacje 2020

     • 112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i Policja - 997

      Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 

      w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444 lub GOPR - 985 / 601 100 300

       

      Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 

      Bieszczadzka - 13 46 32 204 

      Jurajska - 34 31 52 000 

      Karkonoska - 75 75 24 734 

      Krynicka - 18 47 77 444

      Podhalańska - 18 26 76 880 

      Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414

       
      System Zastrzegania Kart Płatniczych 828 828 828

     • Uwaga Rodzice! Zbliżają się wakacje, w związku z tym przekazujemy ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa naszych uczniów.

     • Odwiedź stronę: bezpiecznewakacje.pl

      Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

      Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

      Wytyczne dla organizatorów wypoczynku

      Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

      Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

      W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

      Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

      Bezpieczny wypoczynek

      Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

      Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

      Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

      Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

      Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

     • Reprezentują Warmię i Mazury

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Reprezentują Warmię i Mazury.

      Uczniowie Naszej szkoły, zawodnicy klubu UKS Uzdowo zostali w tym roku powołani do wojewódzkiej Kadry Młodzików Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego i Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu. Do ośmioosobowego składu podstawowego zakwalifikowała się Anna Wasiłowska uczennica klasy III B, wychowawczyni Pani Maria Burska. W składzie rezerwowym znalazł się Szymon Sarbiewski uczeń klasy II B wychowawczyni Pani Anna Kawecka.  

      Gratulujemy i życzymy sukcesów.  

      Adam Gorzka

    • Sukcesy naszych uczniów w Międzynarodowym konkursie "KANGUR MATEMATYCZNY”
     • Sukcesy naszych uczniów w Międzynarodowym konkursie "KANGUR MATEMATYCZNY”

     • Jest nam niezmiernie miło donieść, że szóstka naszych uczniów została wyróżniona w tegorocznej edycji Międzynarodowego konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY”. Są to kolejno: Górniak Laura (II b), Sarbiewski Szymon (II b), Mariańska Emilia (IV a), Libudzki Przemysław (VII a), Pena Anna (VII b) i Korzeniowski Krzysztof (VIII b). Nasze wyrazy uznania i oczywiście OGROMNE GRATULACJE!

      Gratulacje należą się również ich opiekunkom, paniom: Annie Kaweckiej, Mirosławie Szczygielskiej, Mirosławie Kaszubskiej i Wiesławie Smolińskiej. 

     • Zuzanna Mikołajczyk z SP 2 na podium w międzynarodowym konkursie ‘Forests for Schools’

     • Kolejna edycja konkursu realizowanego w ramach projektu eTwinning i kolejny sukces naszej uczennicy. Międzynarodowe jury składające się z przedstawicieli szkół z Rumunii, Ukrainy oraz dwóch szkół z Turcji doceniło wizję przedstawioną przez uczennicę klasy VIII A - Zuzannę Mikołajczyk.  

      Uczestnicy mogli wykazać się w 4 kategoriach: zdjęcia, krótki filmik, plakat z motto oraz opowiadanie bądź artykuł.  

      Celem konkursu stanowiącego efekt współpracy między szkołami było kreatywne przedstawienie swojej wizji promującej odpowiedzialne podejście do przyrody, natury i środowiska. Zuzia przekonała do siebie członków jury, którzy jej zdjęcie promujące naukę na wolnym powietrzu ocenili bardzo wysoko i przyznali jej II miejsce. 

      Koordynatorem projektu jest p. Mariola Podolska- Maculewicz. 

      MP-M 

     • “Zaproś mnie na swoją lekcję” - relacja ze spotkania live z Dawidem Łasińskim

     • Pan Belfer - nauczyciel z Internetów - twórca internetowy, youtuber, a przede wszystkim niesamowity nauczyciel chemii).5 

      Niecodziennych spotkań z ciekawymi ludźmi nigdy dość. W zeszłym tygodniu uczniowie klas VII C i VI C z SP 2 w Nidzicy wzięli udział w nietypowej, otwartej lekcji online realizowanej w ramach projektu “Zaproś mnie na swoją lekcję”. Podczas spotkania live o tajemniczo brzmiącym tytule Reguła 3K i zasada PPJZ uczniowie mieli okazję dowiedzieć się “o tym co w życiu ważne”, na co często w szkole brakuje czasu na rozmowę. 

      Pan Belfer zwrócił szczególną uwagę na kompetencje przyszłości oraz obalił mit o podziale uczniów na umysły ścisłe i humanistów Uczestnicy dowiedzieli się o co chodzi w skrótach 3K, czyli Kreatywność, Kropki i Krok pierwszy oraz Pasji, Profesjonalizmie, Jakości i Zaufaniu będących podstawą zasady PPJZ, która nie miałaby racji bytu, gdyby nie ludzie którymi otaczamy się i z którymi współpracujemy.  

      Przytaczając słowa Sir Kena Robinsona gospodarz spotkania odniósł się do pokładów kreatywności, które każdy posiada oraz istoty jej rozwijania.  

      Była to cenna lekcja nie tylko dla młodzieży, ale również dla uczestniczących w niej nauczycielek p. Mirosławy Kaszubskiej oraz p. Marioli Podolskiej-Maculewicz. 

      Lekcja została zorganizowana z inicjatywy p. Marioli Podolskiej-Maculewicz 

     • Prezentacja „Polska Piastów”

     • Wiosną tego roku uczniowie klas V C i V D poznawali dzieje Polski w średniowieczu. Dla urozmaicenia nauki i lepszego poznania tego okresu historii wykonali wiele rysunków. Na podstawie tych prac powstała prezentacja. Podziękowania i gratulacje dla uczniów za wykonane dzieła sztuki  oraz rodziców motywujących do nauki  w tych trudnych czasach. Zapraszamy do obejrzenia. 

      Adam Gorzka

     • Oferta edukacyjna Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Nidzicy

     • Szanowna Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne 

      Podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej uczniów jest dużym wyzwaniem. Z uwagi na utrudniony dostęp do informacji o ofercie edukacyjnej, zwracam się z prośbą o przekazanie uczniom klas  8 i rodzicom oferty edukacyjnej Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Nidzicy, przy ul. K. Barke 2  na rok szkolny 2020/2021.

      Z wyrazami szacunku, Jacek Skwarski

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Materiały do pobrania:

      Branzowa_Szkola_I_stopnia_w_Nidzicy_ul_Barke_2.pdf

      Technikum_w_Nidzicy_ul_Barke_2.pdf​​​​​​​

     • Automatyczny dozownik płynu dezynfekującego do rąk

     • W związku z panującą od prawie trzech miesięcy pandemią COVID-19 w naszej szkole został zamontowany przy wejściu głównym automatyczny dozownik płynu dezynfekującego do rąk. Dzięki temu, mamy nadzieję, wzrośnie poziom bezpieczeństwa osób pracujących w szkole, uczniów korzystających z konsultacji przedmiotowych, jak i osób odwiedzających naszą placówkę.