• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy


    PREZYDIUM RADY RODZICÓW

    Przewodnicząca - Weronika Płatek (tel. 698 637 418),
    Zastępca przewodniczącej - Janusz Szymański,
    Skarbnik - Bartosz Łukasik.

    e-mail: rada.rodzicow.zs2@wp.pl


    PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

    Nina Kopczyńska,
    Wioletta Syska,
    Małgorzata Mikołajczyk,
    Bartosz Łukasik,
    Lucyna Łukaszewska,
    Renata Zdunek,
    Magdalena Ekiert-Jaworska,
    Katarzyna Krawczyk,
    Wojciech Waśk.

    POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

    Monika Śmigielska,
    Anna Kuźbik,
    Agnieszka Szymankiewicz,
    Rafał Zawierucha,
    Anna Kowalska,
    Justyna Mydlarz,
    Anna Burska-Kucińska,
    Anna Abucewicz-Pena,
    Magdalena Tabczyńska,
    Adam Maciejko,
    Anna Urbanowska,
    Joanna Zwolińska,
    Krzysztof Jasiński,
    Sylwia Wiśniewska,
    Joanna Żywno.

    KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

    Anna Kowalska,
    Sylwia Wiśniewska.