• 80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa.

      Atak Niemiec na Polskę, bez wypowiedzenia wojny i ogłoszenia mobilizacji, nastąpił o godzinie 4:40 1 września 1939 roku, nalotem na Wieluń. Napaść poprzedziły liczne incydenty i prowokacje niemieckie. 1 września wojska niemieckie uderzyły na całej długości granicy polsko-niemieckiej, atak wspomagany był nalotami  bombowymi.

      Jednak symbolem ataku i rozpoczęcia wojny stało się uderzenie na polską składnicę wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku, rozpoczęte o godzinie 4:45 strzałami pancernika Schleswig-Holstein, który z kurtuazyjną wizytą wpłynął do portu w Gdańsku kilka dni wcześniej. 205 polskich żołnierzy placówki Westerplatte, pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i jego zastępcy kpt. Franciszka Dąbrowskiego, broniło się przez siedem dni przed siłami liczącymi 3,4 tys. żołnierzy niemieckich.

      Ten pierwszy etap wojny nazwany został kampanią wrześniową lub wojną obronną. W chwili wybuchu wojny Polska miała zawarty układ sojuszniczy z Francją z 1921 roku, układ sojuszniczy z Wielką Brytanią z 25 sierpnia 1939 roku oraz sojusz z Rumunią, który obowiązywał jednak tylko w przypadku ataku ze strony ZSRS.

      3 września 1939 roku  Wielka Brytania  i  Francja wypowiedziały wojnę Niemcom i formalnie wojna nabrała charakteru światowego. Wraz z Wielką Brytanią do wojny przystąpiły Indie i główne państwa Wspólnoty Brytyjskiej: Australia i Nowa Zelandia, Związek Południowej Afryki i Kanada. Do niemieckiego ataku na Polskę przyłączyła się Słowacja, która była wówczas protektoratem Niemiec. 17 września 1939 roku nastąpiła agresja sowiecka na Polskę.

      Polska kapitulowała 6 października 1939 roku. Terytorium państwowe Rzeczypospolitej zostało całkowicie okupowane i  traktatem z 28 września 1939 roku, wbrew prawu międzynarodowemu, podzielone między Niemcy i ZSRS.

      Stojący przed nidzickim dworcem kolejowym pomnik lotników polskich przypomina o mało znanym epizodzie z czasów kampanii wrześniowej. Polscy lotnicy, którzy wykonywali loty zwiadowcze, by obserwować rozlokowanie niemieckich wojsk, 2 września zbombardowali wypełniony niemieckimi żołnierzami dworzec. 

      Opracował : Adam Gorzka

     • Zajęcia adaptacyjne w oddziale przedszkolnym i klasach pierwszych

     • Powoli, dzień po dniu zbliża się koniec wakacji, w związku z tym, 29 sierpnia 2019 r. rodzice i dzieci uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych w oddziale przedszkolnym i klasach pierwszych. Zajęcia mające na celu przygotować dzieci do włączenia się w życie społeczności szkolnej przygotowały i przeprowadziły panie wychowawczynie oddziału przedszkolnego i nauczycielki klas pierwszych.

    • Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/20
     • Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/20

     • W roku szkolnym 2019/20 dowożenie uczniów na  niżej wymienionych trasach będzie biletowane bezpłatnie.

      1. Rozdroże - Szerokopaś - ul. Szerokopaś

      2. Kanigowo - Kol. Kanigowo - Pawliki  -Kamionka - Siemiątki - Piątki

      3. Olszewo

      4. Grzegórzki - Bartoszki - Piotrowice - Magdaleniec - Módłki - Waszulki - Robaczewo

      5. Załuski - Litwinki

      Wszyscy uczniowie dojeżdżający  od klasy I-VIII zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej.

      Prosimy rodziców, aby dzieci, które nie mają legitymacji, wyrobiły je jak najszybciej.

      Należy zgłosić się do sekretariatu szkoły z jednym  zdjęciem. Na odwrocie proszę podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

    • Powoli, dzień po dniu zbliża się koniec wakacji
     • Powoli, dzień po dniu zbliża się koniec wakacji

     • W związku z tym, rodziców i dzieci serdecznie zapraszamy do naszej szkoły 29 sierpnia 2019 r. Tego dnia w godzinach od 10 do 13 odbędą się zajęcia adaptacyjne w oddziale przedszkolnym i klasach pierwszych.