• Aktywny Rodzic
     • Aktywny Rodzic

     • 13.02.2019 11:18
     • W dniu 07.02.2019r. odbyło się spotkanie doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy z rodzicami uczniów klas ósmych. Miało ono na celu uświadomienie rodzicom ich roli w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej dzieci.
     • więcej
     • Jak zostać policjantem?

     • 13.02.2019 11:16
     • W roku szkolnym 2016/2017 odbył się cykl wycieczek do Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Wzięli w nich udział uczniowie gimnazjum oraz klasa VI C.
     • więcej
     • Wycieczka do Straży Pożarnej w Nidzicy

     • Uczniowie szkoły podstawowej wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Celem wycieczki było zapoznanie się z pracą strażaka, środowiskiem jego pracy oraz wymaganiami jakie należy spełnić, by wykonywać ten zawód. Strażacy w sposób ciekawy opowiedzieli o swojej pracy, jej pozytywnych stronach oraz o zagrożeniach związanych z wykonywanym zawodem. Uczniowie mogli wsiąść do wozu strażackiego, poznać jego wyposażenie oraz pozostały sprzęt strażacki wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zwiedzili również budynek straży pożarnej. Zobaczyli dyspozytornię czyli stanowisko pracy oficera dyżurnego.

      Organizator: Jolanta Wiśniewska

    • Warmińsko - Mazurski Tydzień Kariery  2018

    • Już po raz kolejny  nasza szkoła włączyła się w obchody  Warmińsko-Mazurskiego  Tygodnia Kariery, którego tegoroczne hasło brzmi "Młode pokolenia na rynku pracy". W dniach 15-21 października 2018  w szkole  przeprowadzono następujące działania:

     1.Spotkanie uczniów klas VII B , VIII A i VIII C z fizjoterapeutą-Panem Jackiem Zielińskim, który dokonał prezentacji zawodu. Zapoznał uczniów z umiejętnościami i zdolnościami, które powinien posiadać fizjoterapeuta, przedstawił także  swoją ścieżkę kształcenia. Organizator: Pani Jolanta Wiśniewska

     2.Spotkanie uczniów klasy II A  szkoły podstawowej  z pielęgniarką szkolną oraz lekarzem. Organizator -Pani Anna Łukaszewska, Pani Natalia Dreger

     3.Wycieczka  uczniów klasy I A szkoły podstawowej na pocztę-zapoznanie z pracą urzędnika pocztowego, wykonywanymi zadaniami i czynnościami. Organizator-Pani Katarzyna Florek

     4.Wyjscie uczniów klasy II A do apteki - poznanie zawodu farmaceuty, jego miejsca pracy. Organizator-Anna Łukaszewska, Natalia Dreger

     5.  Wyjście uczniów klasy VIB i VIIA do Księgarni "Errata"- poznanie specyfiki pracy księgarza. Organizator-Pani Grażyna Zalewska, Pani Laura Sienkiewicz

     6.Spotkanie grupy 4-latków i 6-latków  z Burmistrzem Nidzicy-poznanie zawodu urzędnika państwowego oraz obowiązków radnego, zwiedzanie budynku, wykonanie pracy plastycznej "Portret Burmistrza". Organizator-Pani Beata Ziomek, Pani Ewa Rzepczyńska

     7.Spotkanie z fotografem-dzieci grupy 3-latki zapoznały się z zawodem fotografa, profesjonalnym sprzętem fotograficznym oraz w jaki sposób ustawiać osoby do zdjęć. Organizator-Pani Anna Wołojewicz

     8.Spotkanie z policjantem-dzieci z grupy 5-latków zapoznały się z zadaniami i atrybutami zawodu policjanta. Organizator-Pani Joanna Pomichowska

     9.Przygotowanie tablicy informacyjnej -prezentacja zawodów z grupy-ochrona zdrowia. Organizator-Pani Natalia Dreger, Pani Jolanta Wiśniewska

     10.Quizy z o zawodach" Czy znasz zawody?" dla klas V-VII. Organizator- Pani Natalia Dreger, Pani Jolanta Wiśniewska

     11.Zajęcia warsztatowe w grupie 6-latków nt. pracy cukiernika, mleczarza, młynarza, piekarza, rolnika. Wykonanie plakatów" Mój ulubiony zawód". Organizator-Pani Ewa Mariańska

     Koordynatorzy Szkolnych Dni Kariery: Pani Jolanta Wiśniewska, Pani Natalia Dreger