• BIBLIOTEKA

  Biblioteka SP2 w Nidzicy serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do świętowania Dnia Książki, który przypada 23 kwietnia!

  Proponujemy wszystkim chętnym uczniom udział w konkursie.

   Do wyboru są dwa tematy:

  1. Prezentacja multimedialna - ulubiona lektura (informacje o autorze, ulubione cytaty z danej lektury, zdjęcia)

  2. Reklama ulubionej książki - nagraj krótki filmik, w którym przedstawisz i wypromujesz swoją ulubioną książkę, nakłaniając kolegów/koleżanki do przeczytania jej.

  Na zwycięzców czekają nagrody, tuż po powrocie do szkoły.

  Pracę proszę przesyłać na adres mailowy biblioteka.sp2@o2.pl 

  Pozdrawiamy i życzymy zdrowia.

  Laura Sienkiewicz

  Grażyna Zalewska

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nauczyciele biblioteki szkolnej pracują zdalnie w godzinach od 8.00 do 17.00.

  Kontakt z nami można nawiązać drogą elektroniczną pod adresem: biblioteka.sp2@o2.pl oraz za pomocą dziennika Librus. W tym czasie postaramy się  aktywnie wspierać uczniów, nauczycieli i rodziców w całym procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym udzielając, min. porad metodycznych, porad i pomocy

  w doborze odpowiedniej literatury, pomocy w wyszukiwaniu i opracowaniu materiałów potrzebnych do lekcji, pomocy w odrabianiu zadań domowych.

  Serdecznie zapraszamy. Laura Sienkiewicz, Grażyna Zalewska

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Biblioteka SP2 na czas domowej kwarantanny proponuje wszystkim uczniom wolny dostęp do lektur.

  Poniżej podane są linki do stron z darmowymi lekturami:  https://lektury.gov.pl oraz  https://wolnelektury.pl  

  Ponadto proponujemy dodatkowe zajęcia dla chętnych osób, które będą nagradzane tuż po powrocie do szkoły: kl. 1-3 proponujemy przeczytanie dowolnej książki, opowiedzenie jej dziadkom bądź rodzicom i sporządzenie krótkiej notatki.

  Kl. 4-6 proponujemy przeczytanie dowolnej książki/lektury i zaprojektowanie do niej własnej okładki. Kl. 7-8 proponujemy sprawdzenie wiedzy na temat wybranego autora za pomocą aplikacji Kahoot.

   

  Wszystkim zainteresowanym uczniom i rodzicom przesyłamy również linki do cyfrowego muzeum oraz dyktanda online. Załączamy także link do programu ekranizacji lektur na TVP KULTURA, które serdecznie polecamy. Na bieżąco będziemy uaktualniać ćwiczenia.

   

  https://www.dyktanda.net/dyktanda.php

   

  https://www.e-muzeum.eu

   

  https://www.facebook.com/dwojkanidzica/posts/1800526890084798?__tn__=K-R

   

  W ramach zajęć biblioterapeutycznych przesyłam link z "bajkami pomagajkami" na krótką i długą przerwę od nauki https://bajki-zasypianki.pl/glosy-nocy  

   

  Pozdrawiamy Laura Sienkiewicz, Grażyna Zalewska


  Godziny pracy:

  • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.30
  • piątek: 7.45 – 14.00

  Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 pełni funkcje:

  1. informacyjnego centrum multimedialnego;
  2. bibliotecznego kącika terapeutycznego;
  3. jest miejscem zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z dysfunkcjami;
  4. jest miejscem zajęć dydaktycznych w ramach zastępstw z edukacji czytelniczej;
  5. jest pracownią interdyscyplinarną wspomagającą uczniów, nauczycieli i rodziców;
  6. jest miejscem wypożyczania książek.

  Nauczyciele biblioteki szkolnej są także współorganizatorami wielu imprez organizowanych przez Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy:

  1. Gminny Bieg Pamięci Św. Jana Pawła II;
  2. Mikołajkowe Zabawy Integracyjno – Sportowe;
  3. Akademia 3 Maja;
  4. 11 listopada;
  5. Dni Dziedzictwa Kulturowego;
  6. Projekty edukacyjne, np. „Wesele Mazurskie”;
  7. Dzień Nauczyciela;
  8. Dzień Dziecka.

  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i rodzice (na kartę dziecka) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  3. Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
  4. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
  5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
  6. Maksymalny czas wypożyczeni książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza można go przedłużyć (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.
  7. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
  8. Uczeń może posiadać na swoim koncie trzy książki, w tym najwyżej jedną lekturę. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
  9. Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
  10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
  11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
  12. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
  13. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
  14. Korzystając z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
  15. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.


  REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

  1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece.
  2. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
  3. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
  4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
  5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowych wynosi 1 godz.
  6. Korzystać można tylko z nowych płyt CD lub Pendrivów po uprzednim przeskanowaniu.
  7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
  8. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza.
  9. Uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi – bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.