• Z KART HISTORII SZKOŁY

     

    Płyną lata jak woda, bo tak chyba być musi…

    (większość prezentowanego materiału pochodzi z monografii autorstwa pani Ireny Żulczyk, prezentującej historię Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy w latach 1961 - 2011).

    14-go września 1961 roku progi - jedynej w Nidzicy - Szkoły Pomnika Tysiąclecia przekroczyli pierwsi jej uczniowie.  Zebranych gości przywitał pierwszy kierownik szkoły, pan Ryszard Kaszewski.

    Już od początku mieliśmy patrona (zatwierdzonego dnia 09.09. 1961. – pismem KO w Olsztynie na podstawie rozporządzenia o nadawaniu imion placówkom oświatowym), którym został Michał Kajka  (1858 – 1940) - poeta, działacz regionalny, bojownik o polskość, obrońca mowy polskiej i ludu mazurskiego. Urodzony na Mazurach (Skomack, k. Ełku) nigdy ich nie porzucił. Po latach, wraz z rodziną osiadł na stałe w Ogródku k. Ełku. Ukochał tę Krainę Tysiąca Jezior. Pozostał jej wiernym i pięknu tej ziemi poświęcił wiersze, które w dorobku poety stanowią odrębny dział jego twórczości.  Michał Kajka zawsze przyznawał się publicznie do polskości i angażował w działalność na rzecz Ojczyzny. Był gorliwym obrońcą języka polskiego, miłośnikiem ziemi mazurskiej i orędownikiem polskości.

     

    Mieliśmy też hymn szkoły:  Pieśń pokoju (tekst – Zofia Mroczkowska)

     

    Młodzieży polska wolna,

    wołaj na cały świat,

    że jesteś dziś szczęśliwa,

    że bliźni, to twój brat.

     

    Ref. Połączmy więc swe dłonie wraz,

    w uścisku mając świat.

    Pod hasłem: dziś i jutro też

    pokój i praca mas.

     

    Dosyć już krwi i wojen,

    dosyć niedoli i łez.

    Już minął czas przemocy,

    już nadszedł wrogom kres.

     

    Ref. Połączmy więc swe dłonie wraz,

    w uścisku mając świat.

    Pod hasłem: dziś i jutro też

    pokój i praca mas.

     

    W budynku szkolnym mieściło się wówczas dwanaście klasopracowni, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora i gabinet pierwszej pomocy, w którym dbała o dzieci pani pielęgniarka. Do szkoły uczęszczało wówczas 572 uczniów, którzy tworzyli łącznie siedemnaście oddziałów. 
    A wiedzę pomagali im zdobywać i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem podani poniżej Nauczyciele.

     

    Pierwsze Grono Pedagogiczne naszej szkoły – 14.09.1961r.

    Lp.

    Nazwisko i imię

    Przedmiot

    1

    Bierkowska (Jedlińska) Czesława

    n-nie początkowe, biologia

    2

    Chudzik Władysław

    biblioteka, matematyka, zastępca kierownika

    3

    Dąbrowski Longin

    język rosyjski

    4

    Droździewicz Maria

    matematyka, geografia

    5

    Juszkiewicz Barbara

    większość przedmiotów

    6

    Kaszewski Ryszard

    kierownik szkoły

    7

    Kuczer Maria

    biologia

    8

    Niegowska Krystyna

    język polski

    9

    Niesiobędzka Maria

    nauczanie początkowe

    10

    Niewęgłowski Zbigniew

    wychowanie fizyczne

    11

    Ojrzyńska Anna

    historia

    12

    Ojrzyński Witold

    fizyka, matematyka

    13

    Olszewski Henryk

    język polski, biblioteka

    14

    Orłowski Leonard

    matematyka, technika

    15

    Polkowska Joanna

    nauczanie początkowe

    16

    Roztropowicz Janina

    plastyka

    17

    Sienicki Edward

    matematyka

    18

    Szombara Teofila

    nauczanie początkowe

    19

    Wojtalik Ksawera

    nauczanie początkowe

     

    Oto chronologiczny wykaz kierowników i dyrektorów szkoły oraz ich zastępców:
     

    Kierownicy, Dyrektorzy

    Wicedyrektorzy

    Imię i nazwisko

    Lata piastowania stanowiska

    Imię i nazwisko

    Lata pełnienia funkcji

    Ryszard Kaszewski

    1961 – 1967 
    6 lat

    Władysław Chudzik

    1961 - 1967

    6 lat

    Longin Dąbrowski

    1967 – 1969 
    2 lata

    Krzysztof Dąbrowski

    1967 - 1969

    Łącznie:
    19 lat

    Mirosław Witkowski

    1969 – 1986 
    17 lat

    Krzysztof Dąbrowski 
     

    Wanda Sobolewska 
     

    Krzysztof Dąbrowski

    1969 – 1978 
    1978 – 1979 
    1979 - 1986

    1 rok

    Wiktor Wojciechowski

    1986 – 1998 
    12 lat

    Halina Gąska

    1986 – 1997

    11 lat

    Tadeusz Danielczyk

    1997 - 1998

    1 rok

    Tadeusz Danielczyk

    1998 – 2009 
    11 lat

    Izabela Parecka 
     

    Grażyna Rzodkiewicz

    1998 – 2001 
    1999 – 2001

    3 lata

     

    2 lata

    Dorota Dorozińska 
     

    Lidia Trabczys

    2001 – 2009 
    2001 - 2018

    8 lat

     

    17 lat

    Dorota Dorozińska

    2010

    Lidia Trabczys 
     

    Marek Nachtygal

    2001 - 2018
    2010

     17 lat

     

    nadal

     
     

    W pierwszym odcinku naszych wspomnień nie zaprezentowaliśmy Państwu logo Dwójki.

    W roku szkolnym 2003/04 ogłoszony został wśród uczniów konkurs plastyczny na symbol charakteryzujący szkołę. Zwycięzcą został Sebastian Jelonek, wówczas uczeń klasy VI c.

    Oto nasze logo, które w interesujący sposób podkreśla integralność dzieci uczących się w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy. Pięćdziesiąt lat w życiu szkoły to szmat czasu.  Posiada ona już swoją  tradycję, dorobiła się sukcesów, wypracowała własny, niepowtarzalny klimat. Miała czas, by zapracować na opinię o sobie.  A to ostatnie jest nierozerwalnie związane z ludźmi, którzy  w niej pracują.

     
    Zaprezentujemy Państwu kilka zestawień. Najdłuższy wykaz to nauczyciele, którzy pracowali w Dwójce w minionym półwieczu. Podany w tabeli staż pracy dotyczy tylko naszej szkoły.
     
    Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przeciąg zatrudnienia Lata pracy  w „Dwójce” Główny przedmiot
    1.        Adamska Bogumiła 2003 – 2005 2 świetlica
    2.        Bambot Ewa 1984 – 1986 2 oddział przedszkolny
    3.        Bandurska Barbara 2008 – 2010 2 język polski
    4.        Bandurska Iwona 1987 – 1990 3 oddział przedszkolny
    5.        Baranowski Grzegorz 1996 – 1998 2 muzyka
    6.        Barejko Teresa 1962 – 1991 29 n-nie początkowe
    7.        Bartczak Piotr 2001 – 2004 3 wych. fizyczne
    8.        Bartosiak Szymon 1990 – 1999 9 historia
    9.        Bierkowska Czesława 1961 – 1976 14 n-nie pocz., biologia
    10.     Bojanowska Barbara 1985/86 1 świetlica
    11.     Bojarski Włodzimierz 1991/92 1 fizyka, matematyka
    12.     Brzozowska Danuta 1993 2 tygodnie biblioteka
    13.     Busz Wanda 1973 – 1979 6 świetlica
    14.     Bylicka Irena 1968/69 1 matematyka
    15.     Chudzik Władysław 1961 – 1967 6 biblioteka, matematyka
    16.     Czechowska Ewa 2009/10 1 matematyka
    17.     Danielczyk Ewa 1999 – 2001 2 język rosyjski
    18.     Danielczyk Tadeusz 1983 – 2009 26 historia
    19.     Dasiewicz Ewa 1979/80 1 historia
    20.     Dąbrowska Janina 1966 – 1986 20 j. polski,  biblioteka
    21.     Dąbrowska Lidia 1986 – 1997 11 wych.  przedszkolne
    22.     Dąbrowski Krzysztof 1967 – 1990 23 wych. techniczne
    23.     Dąbrowski Longin 1961/62, 1967– 1969 3 język rosyjski
    24.     Długokęcka Alicja 1992/93 1 biblioteka, biologia
    25.     Dolińska Melania 1990/91 1 religia
    26.     Droździewicz Maria 1961 – 1966 5 matematyka, geografia
    27.     Dulska Anna 2003 – 2004 2 geografia
    28.     Gajewska Helena 1983/84 1 muzyka
    29.     Gałka Teresa 1977 – 1999 22 chemia, biologia, n-nie
    30.     Gąska Halina 1968 – 1997 29 wych. fizyczne
    31.     Głogowska Agnieszka 2005/06 1 język polski
    32.     Głogowska Mirosława 1982 – 1995 13 język rosyjski
    33.     Gnidzińska Janina 1969 – 1996 27 j. rosyjski, j. polski
    34.     Godlewska Anna 1988 – 1990 2 muzyka
    35.     Godlewski Zdzisław 1966 – 1979 13 technika, wych. fiz.
    36.     Gołębiecka Irena 1982 – 1999 17 biblioteka, plastyka
    37.     Gorzka Jadwiga 1980 – 2002 22 n-nie początkowe
    38.     Gotowecka Beata 1999 – 2001 2 świetlica
    39.     Grabowska Joanna 1992 ½ roku biblioteka
    40.     Grala Lilia 1987 – 2008 21 język polski
    41.     Grażul Andrzej 1992 – 2002 3 rytmika
    42.     Grochal Ewa 1979 – 2000 21 matematyka
    43.     Hinburg Agnieszka 2007/08 1 eduk.  wczesnoszkolna
    44.     Jankowski Jacek 2004 – 2006 2 wych. fizyczne
    45.     Jaroszewska Iwona 2006/07 ½ roku eduk.  wczesnoszkolna
    46.     Juszkiewicz Barbara 1961 – 1964 3 większość przedmiotów
    47.     Kalinowska Agnieszka 1996/97 1 religia
    48.     Kamińska Alina 2001/02 1 geografia
    49.     Kamiński Roman 1984 - 87, 1989 - 96 10 muzyka
    50.     Karasińska Krystyna 2006/07 1 klasa integracyjna
    51.     Karolak Ewelina 2000/01 1 język francuski
    52.     Kaszewski Ryszard 1961 – 1969 8 język polski
    53.     Kawecka Agata 2001 – 2004 3 język francuski
    54.     Kaźmierczak Alina 1982/83 2 m-ce matematyka
    55.     Kodorska Joanna 2007/08 1 matematyka
    56.     Kołakowska Hanna 1973/74 4 m-ce świetlica
    57.     Kołakowska Katarzyna 1991 – 2004 13 technika
    58.     Kołakowski Zdzisław 1985 – 1989 4 wych. fizyczne
    59.     Kołodziej Zofia 1963 – 1968 5 matematyka
    60.     Kołpak Jolanta 1984/85 1 n-nie początkowe
    61.     Koniecko Krzysztof 1987 – 1992 5 fizyka, chemia
    62.     Kornieluk Jadwiga 1976 – 1988 12 matematyka
    63.     Kościjańczuk Teresa 2002/03 1 pedagogika specjalna
    64.     Kowalik Paweł 2002/03 1 język niemiecki
    65.     Kowalska Magdalena 2003 - 2004 2 historia
    66.     Kowalska Mariola 1988 – 1989 2 oddział przedszkolny
    67.     Kozłowski Bartosz 2005/06 3 m-ce język niemiecki
    68.     Kraft Ludwika 1966/67 1 język polski
    69.     Krakowiak Honorata 1963 – 1997 34 n-nie pocz., chemia
    70.     Krakowiak Jerzy 1965 – 1968 3 wych. fizyczne
    71.     Kuczer Maria 1962 – 1969 7 biologia
    72.     Kuklińska Krystyna 1968 – 1979 11 świetlica
    73.     Kukliński Andrzej 1972 – 1974 2 muzyka, plastyka
    74.     Kunicka Ewa 1983 – 1994 11 biblioteka
    75.     Kuzniecow Waleria 1995/96 1 język angielski
    76.     Lachowicz Witold 1983/84 1 przysp. obronne
    77.     Lubowiecka Zofia 1985/86 1 n-nie początkowe
    78.     Łada Alicja 1967/68 1 świetlica
    79.     Ładno Barbara 1991 – 1994 3 język angielski
    80.     Łodziewska Jadwiga 2003 – 2007 4 świetlica
    81.     Maculewicz Jacek 1996 – 1998 2 język niemiecki
    82.     Majewska Anna 1965 – 1995 30 n-nie początkowe
    83.     Malta Krzysztof 1996/97 1 język angielski
    84.     Małek Radosław 2001/02 2 m-ce wych. fizyczne
    85.     Manikało Małgorzata 1991 – 1997 6 religia
    86.     Margol Krzysztof 1982 – 1986 4 n-nie początkowe
    87.     Ks. Migacz Kazimierz 1990 – 1992 2 religia
    88.     Miler Izabela 1989/90 1 muzyka
    89.     Milewska Ewa 1981 – 1984 3 n-nie początkowe
    90.     Miller Tadeusz 1970/71, 2001/02 1 muzyka
    91.     Młyńska Halina 1988/89 1  wych. fizyczne, biologia
    92.     Morawska Brygida 1984/85 1 n-nie początkowe
    93.     Mroczkowska Zofia 1972 – 1997 25 język polski
    94.     Ks. Musiał Wiesław 1994 - 1997 3 religia
    95.     Nasiadka Jolanta 1982 – 1987 5 matematyka
    96.     Nazaruk Lidia 1999/00 1 język francuski
    97.     Niegowska Krystyna 1961 – 1986 25 język polski
    98.     Niegowski Ryszard 1963 – 1966 3 wych. fizyczne
    99.     Niesiobędzka Maria 1961 – 1963 2 n-nie początkowe
    100.                     Niewęgłowski Zbigniew 1961 – 1963 2 wych. fizyczne
    101.                     Nosarzewska Halina 1972 – 1974 2 język polski
    102.                     Nowakowska Barbara 1972 – 1980 8 język polski
    103.                     Nowicka Magdalena 2007/08 1 język niemiecki
    104.                     Nowosielski Władysław 2000 – 2010 10 technika, przyroda
    105.                     Ojrzyńska Anna 1961 – 1977 16 historia
    106.                     Ojrzyńska Bernadeta 1982 – 1984 2 odz. przedszkolny
    107.                     Ojrzyński Witold 1961 – 1966 5 fizyka, matematyka
    108.                     Olszewski Henryk 1961 – 1971 10 język polski, biblioteka
    109.                     Orłowski Leonard 1961 – 1964 3 matematyka, technika
    110.                     Orszulak Alina 1999 – 2010 11 eduk. wczesnoszkolna
    111.                     Orszulak Ryszard 2004 – 2006 2 muzyka
    112.                     Ostrowska Janina 1984 – 2005 21 n-nie początkowe
    113.                     Pasik Jadwiga 2000/01 1 geografia
    114.                     Pedina Ewa 1997 – 2002 5 n-nie początkowe
    115.                     Pelczarska Maria 1970 – 1972 2 biologia
    116.                     Piechowiak Barbara 1985 – 1987 2 język polski
    117.                     Pieniak Alina 1977 – 1991 14 n-nie początk. , fizyka
    118.                     Pietruszkiewicz Urszula 1987 – 1995 8 pedagog
    119.                     Pigoń Krystyna 1968 – 1997 29 geografia, n-nie pocz.
    120.                     Pińczewska Marzena 1992/93 1 biblioteka
    121.                     Piwowarczyk Daria 2006/07 1 świetlica
    122.                     Polkowska Joanna 1961 – 1986 25 n-nie początkowe
    123.                     Popielska Ewa 1985 – 2005 20 biblioteka, technika
    124.                     Protokowicz Alicja 1986 – 1991 5 chemia
    125.                     Radecka Halina 1966/67 1 muzyka
    126.                     Radziszewska Krystyna 1973/74 1 fizyka
    127.                     Rajkowska Urszula 1991 – 1993 2 chemia
    128.                     Roczan Mirosława 1985/86 1 język polski
    129.                     Romański Mirosław 2001/02 1 geografia
    130.                     Roztropowicz Janina 1961 – 1969 8 plastyka
    131.                     Rybacki Paweł 2008/09 1 język angielski
    132.                     Rzodkiewicz Grażyna 1988 – 2003 15 matematyka
    133.                     Serowik Teresa 1986 – 1993 7 n-nie początkowe
    134.                     Sienicki Edward 1961 – 1967 6 matematyka
    135.                     Sitarz Mieczysław 1975 – 1981 6 muzyka
    136.                     Składanek Jadwiga 1967 – 1991 24 matematyka
    137.                     Skolimowska Anna 1985/86 1 biologia
    138.                     Skwarski Jacek 1986 – 1994 8 wych. fizyczne, PO
    139.                     Sławińska Grażyna 1981 – 1985 4 biologia, chemia
    140.                     Słomkowska Katarzyna 2001 – 2004 3 język polski
    141.                     Sobolewska Wanda 1963 – 1979 16 język rosyjski
    142.                     Sobotka Anna 1995/96 1 n-nie początkowe
    143.                     Stachurska Bogusława 1983 – 1997 14 n-nie początkowe
    144.                     Standara Adam 1968 – 1986 18 geografia
    145.                     Suberlak Urszula 1984/85 1 oddz. przedszkolny
    146.                     Szombara Teofila 1961 – 1963 2 n-nie początkowe
    147.                     Szombara Stanisław 1961 – 1963 2 język rosyjski
    148.                     Sztramska Janina 1984 – 1986 2 chemia, biologia
    149.                     Szymańska Joanna 2001 – 2005 4 język angielski
    150.                     Tadaj Krystyna 1964 – 1967 3 technika
    151.                     Ks. Tkacz Stanisław 1990/91 1 religia
    152.                     Torym Marianna 1974-77, 1981 - 1999 21 plastyka, świetlica
    153.                     Towcik Maria 1990/91 4 m-ce chemia
    154.                     Truchnowicz Ewa 1995/96 1 chemia
    155.                     Tucholska Joanna 1987 – 1991 4 oddz.  przedszkolny
    156.                     Vaaks Svietłana 2002/03 1 muzyka
    157.                     Walerowicz Weronika 2008/09 1 m-c n-nie początkowe
    158.                     Ważna Anastazja 1969 – 1979 10 matematyka
    159.                     Ważny Tadeusz 1966 – 1979 13 fizyka, chemia
    160.                     Wilińska Małgorzata 2002/03 4 m-ce n-nie początkowe
    161.                     Witkowska Jolanta 1980 – 1989 9 technika
    162.                     Witkowski Janusz 2006/07 1 świetlica
    163.                     Witkowski Mirosław 1969 – 1986 17 historia
    164.                     Wojciechowska Helena 1966 – 2000 34 technika, plastyka
    165.                     Wojciechowski Wiktor 1968 – 1998 30 wych. fizyczne
    166.                     Wojtalik Ksawera 1961 – 1974 13 n-nie początkowe
    167.                     Wójcik Mariola 2008/09 ½ roku język polski
    168.                     Zagóra Renata 2005/06 1 plastyka
    169.                     Zawieska Agnieszka 1999/00 1 świetlica
    170.                     Zembrzuska Małgorzata 1984 – 1989 5 świetlica
    171.                     Ziemnicka Zofia 1968 – 1972 4 matematyka, biologia
    172.                     Żeszko Jan 2000/01 1 język rosyjski
    173.                     Żujewska Beata 2006/07 1 język polski
    174. Żulczyk Irena 2002 – 2009 7 j. niemiecki, j. polski