• Pracownicy administracji

    1. Janina Brzozowska
    2. Iwona Kamińska
    3. Anna Pyracka

    Pracownicy obsługi

    1. Borzuta Tadeusz
    2. Ciecierska Bożena
    3. Doroziński Jerzy
    4. Fahl Jan
    5. Mendoń Marzena
    6. Nachtygal Elżbieta
    7. Pel Mirosława
    8. Pięta Elżbieta
    9. Prońko Jadwiga
    10. Romanik Janusz
    11. Rutkowski Krzysztof
    12. Szkudlarek Danuta
    13. Śpiewak Barbara
    14. Waśkiewicz Teresa
    15. Burakowska Katarzyna
    16. Rupińska Milena
    17. Borkowska Joanna
    18. Kunicka Monika