• O PROJEKCIE

    • Maths Around Us – Z matematyką za pan brat

     W roku szkolnym 2018-2019 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrayjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy rozpoczeła realizację międzynarodowego projektu „Maths Around Us – Matematyka Wokół Nas” w ramach programu ERASMUS+. Za nami już kolejne działania.

     Obecnie, podczas realizacji drugiego etapu projektu – matematyka w grach, za wypełnienie którego odpowiedzialna jest szkoła z Portugalii, uczniowie mieli za zadanie m.in. przygotowanie video-konferencji, w trakcie której zademonstrowali swoim rówieśnikom

     z pozostałych szkół, tradycyjne gry z własnego kraju. Ponadto, nasza szkolna młodzież pracowała nad stworzeniem gier typu domino, memo, związanych z różnymi aspektami matematyki. Co więcej, w tym dziale, uczniowie mają również możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami informatycznymi podczas tworzenia prostych gier komputerowych

     z wykorzystaniem programów Scratch i Baltie. Druga zaplanowana mobilność, do Portugalii, będzie dla naszych uczniów doskonałą okazją zarówno do poznania kultury kraju partnerskiego jaki do rówieśniczej wymiany doświadczeń, również w dziedzinie tak dla nich nich interesującej jaką są gry.

                                                                                                               Opracowanie: Judyta Psiuk

     Maths Around Us – On friendly terms with mathematics

     With the start of the 2018-2019 school year, the Primary School nr 2 in Nidzica commenced the realisation of the international project "Maths Around Us" as part of the ERASMUS+ program. We have already completed many activities.

     Currently, during the implementation of the second stage of the project - maths in games, for which the school in Portugal is responsible, the students were tasked with preparation of a video-conference, during which they demonstrated traditional games from their own country to their peers from other schools. In addition, our youth worked on creating domino and memo games, related to various aspects of mathematics.

                    What's more, in this section, students also have the opportunity to demonstrate their IT skills while creating simple computer games using Scratch and Baltie programs. The second planned mobility, this time to Portugal, will be an excellent opportunity for our students both to get to know the culture of the partner country and to exchange their experiences in a peer-to-peer manner, also in the field of games that particularly interests them.

     Judyta Psiuk

     GRY MATEMATYCZNE
     Erasmus__MAU_math_domino.pdf / Erasmus__MAU_math_memory_game.pdf
     ERASMUS__MAU_Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

      

     Plan działań na rok szkolny 2018/2019: Program_on_board.pdf
      

     Z matematyką przez świat czyli Erasmus+ ‘Maths Around Us’ w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nidzicy

     Nowy rok szkolny, nowe wyzwania i nowe znajomości - nie tylko na terenie dobrze nam znanym, ale również na arenie międzynarodowej. Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie nidzickiej “Dwójki” w ramach realizacji programu Erasmus+ rozpoczęli międzynarodową współpracę przy realizacji innowacyjnego projektu ‘Maths Around Us’ - Matematyka Wokół Nas. Wielomiesięczna praca nad opracowaniem wniosku aplikacyjnego oraz poszukiwanie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach została doceniona przez ekspertów Agencji Narodowej, którzy bardzo wysoko ocenili napisany i koordynowany przez naszą szkołę projekt. W ramach dofinansowania na realizację działań placówka otrzymała 29 105 euro. Uczestnicy i główni odbiorcy projektu, czyli uczniowie w wieku 12-16 lat, wspólnie z rówieśnikami z pozostałych krajów partnerskich jakimi są Turcja, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia i Włochy mają za zadanie rozwijać nie tylko swoje kompetencje kluczowe w dziedzinie matematyki, informatyki oraz języka angielskiego, który to jest językiem roboczym projektu. Będzie to również doskonała okazja do poznania dziedzictwa kulturowego własnego kraju jak i krajów partnerskich. Jednym z głównych celów jest wymiana młodzieży jak również międzynarodowa wymiana doświadczeń wśród nauczycieli w dziedzinie edukacji.

     Działania przewidziane do realizacji w trakcie dwuletniego okresu trwania projektu zostały podzielone na 6 etapów: Matematyka w Naturze, Matematyka w Motoryzacji, Matematyka w Budynkach, Matematyka w Dziedzictwie Kulturowym, Matematyka w Grach oraz Matematyka w Gotowaniu.

     Uczniowie z entuzjazmem podeszli do idei projektu. Już wkrótce pierwsze spotkanie partnerskie, którego gospodarzem będzie nasza szkoła. Z niecierpliwością czekamy na gości ze szkół partnerskich,  których nasi uczniowie przyjmować będą w swoich domach.

      

     Mariola Podolska-Maculewicz, koordynator projektu