• Baza i wyposażenie

    • oferta-szkoly.swf

     CO OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM?

     Technologia Informacyjno - Komunikacyjna

     Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy przypomina, że trwają zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej. W naszej placówce uczniowie znajdą wiele zajęć dodatkowych, podczas których mogą rozwijać swoje zainteresowania i spełniać marzenia. Jednym z naszych priorytetów jest stworzenie jak najlepszych warunków uczniom i nauczycielom do rozwijania kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dzięki wsparciu organu prowadzącego posiadamy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt:

       

     - dwie pracownie komputerowe, z których jedna jest wyposażona w 24 stacjonarne komputery, a druga w 14 komputerów przenośnych,

     - centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, z którego uczniowie mogą korzystać w przerwach pomiędzy zajęciami oraz przed i po zajęciach,

     W szkole znajdują się:

     - pracownia diagnozy indywidualnej, która jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie,

     - nowoczesna pracownia języków obcych,

     nowoczesna pracownia logopedyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do terapii metodą Tomatisa.

     Prowadzimy zajęcia otwarte prezentujące wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych, w których uczestniczą nauczyciele, rodzice oraz władze samorządowe.

     Nasza placówka uczestniczy chętnie w innowacyjnych projektach o zasięgu ogólnopolskim. Przykładem może być udział w programach pilotażowych E-lementarz, Programowanie w szkole podstawowej, itp. 

     Techniki komputerowe wykorzystywane są również podczas zajęć pozalekcyjnych:

     Przykładem jest program Comenius, gdzie jednym z zadań projektu P.I.C.A.S.O. 2010-2012 realizowanego w ramach tego programu jest utrzymywanie kontaktu z krajami partnerskimi. Oprócz wymiany prac dzieci wysyłanych tradycyjną pocztą, korzystamy z Internetu. Tą drogą wysyłamy maile i prezentacje przedstawiające kolejne etapy  pracy dzieci nad realizacją wytyczonych tematów. Jednakże najatrakcyjniejszą formą kontaktów są video-konferencje, które pozwalają dzieciom na bezpośrednią komunikację, prezentację wierszy i piosenek. Ze względu na młody wiek i skromne możliwości komunikacyjne, dzieci nie mogą wyjeżdżać do krajów partnerskich na wymianę. Dlatego też jest to jedyna forma bezpośredniego spotkania i konwersacji, która spotkała się wśród dzieci z dużym zainteresowaniem.

     Zajęcia organizowane w ramach Akademii Uczniowskiej z fizyki, matematyki, biologii. Uczniowie wykonując zadania związane z Eksperymentowaniem i wzajemnym nauczaniem wyszukają informacje w Internecie. Tworzą prezentacje, wykorzystują programy multimedialne, symulacje komputerowe, programy do analizy wyników doświadczeń. Realizując projekty edukacyjne efekt swoich działań przedstawiają również na tablicy interaktywnej. 

     W ramach innowacji pedagogicznej „Uwaga! Sposób na sukces”  zajęcia logarytmiczne prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego. Ich celem jest stymulowanie, aktywizowanie, usprawnianie uwagi słuchowej, której prawidłowe funkcjonowanie wpływa pozytywnie na proces nauki.