• Pierwsze, po wakacjach spotkanie Rady Rodziców

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pierwsze po wakacjach spotkanie Rady Rodziców.

      Prezentacja osiągnięć szkoły w poprzednim roku szkolnym, dyskusja nad sprawami bieżącymi placówki, zaplanowanie działań, które wpłyną na podniesienie jakości kształcenia, wychowania i opieki oraz uchwalenie tegorocznego programu profilaktyczno-wychowawczego to gros spraw, jakie zostały omówione i podjęte podczas pierwszego, powakacyjnego spotkania rady rodziców naszej szkoły. Planów sporo, spraw do rozwiązania również, wobec czego pracy naszym rodzicom w tym roku szkolnym nie powinno zabraknąć. 

      Tym dotychczasowym członkom, jak i tym nowym, wybranym w tym roku życzymy owocnej pracy.

      Administrator strony

    • Konkurs na logo projektu ERASMUS+ 2018-2020 „Maths Around Us”
     • Konkurs na logo projektu ERASMUS+ 2018-2020 „Maths Around Us”

     • Matematyka to królowa nauk. Przykłady jej zastosowania można znaleźć w każdej dziedzinie życia. Celem konkursu jest zaprojektowanie logo do projektu Erasmus+ 2018 - 2020 ‘Maths Around Us’.

      ZASADY
      1.Zaprojektowanie znaku, który będzie symbolem realizowanego w szkole projektu Erasmus+ ‘Maths Around Us’ wspólnego dla wszystkich krajów partnerskich - Polska, Turcja, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia i Włochy. Działania realizowane w ramach projektu podzielone zostały na 6 kategorii:

      • Matematyka w Naturze
      • Matematyka w motoryzacji
      • Matematyka w Budynkach
      • Matematyka w Dziedzictwie Kulturowym
      • Matematyka w Grach
      • Matematyka w Gotowaniu

      2. Logo powinno zawierać napis Erasmus+ 2018-2020 ‘Maths Around Us’.

      3.Technika wykonania dowolna (zachęcamy do wykorzystania techniki komputerowej)

      4. Format prac dowolny (preferowany A4).

      5. Praca może być wykonana samodzielnie lub we współpracy z innymi.

      6.Termin oddania prac  –  5.10.2018 r. (do p. Marioli Podolskiej-Maculewicz, I. Bober).

      7. Przewidziane są nagrody za najciekawsze projekty.

      8.Najlepszy projekt weźmie udział w międzynarodowym konkursie.

      Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy kreatywnych pomysłów.

      Organizatorzy konkursu

      Mariola Podolska-Maculewicz

      Iwona Nasiadka

     • Wojewódzka inauguracja sportowego roku szkolnego 2018/2019

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wojewódzka inauguracja sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 .

      26 września br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka Koszelewach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego organizowana przez Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie. W zawodach wzięło udział 26 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nidzicy. Najlepsze lokaty, jakie zajęli nasi uczniowie to 1 miejsce Dominika Płatka w biegu na 200 m, 3 miejsce Julii Kosmali na 600 m, dwa 5 miejsca, odpowiednio Mai Dawid na 600 i Kacpra Czyżaka na 400 oraz 6 miejsce Maksymiliana Bandurskiego na 800 m.

      W rozgrywanym równolegle turnieju piłki nożnej nasi zawodnicy kolejno zwyciężyli reprezentacje szkół podstawowych z Rybna (2 : 0), Tylic (1 : 0) i Zwiniarza (3 : 0). Niestety, w finale zawodów nasi piłkarze po dobrej grze przegrali z reprezentacją Zespołu Szkół w Bielicach 0 : 1.

      Skład drużyny: Mateusz Burski, Kacper Jezierski, Mateusz Nowicki, Łukasz Sierdziński, Bartosz Florek, Mateusz Sobotka, Sebastian Halicki, Szymon Szczypiński, Mateusz Waśk i Arkadiusz Jastrzębowski.

      Opiekunowie: Halina Roman i Andrzej Czarnecki

     • Uroczysty apel w ramach EDD "Niepodległa dla Wszystkich"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Uroczysty apel w ramach EDD "Niepodległa dla Wszystkich".

      Od sześciu lat miesiąc wrzesień jest w Szkole Podstawowej Nr 2 okresem, w którym organizowane są liczne wydarzenia promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe. Corocznie przygotowujemy szereg atrakcji rozbudzających zainteresowanie społeczności lokalnych do odkrywania bogactwa własnego regionu. Tegoroczne działania mają na celu zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
      Tegoroczny spektakl „Niepodległa dla wszystkich”, wystawiony 20 września br. przez naszych uczniów przedstawiał historię odzyskania przez Polskę Niepodległości, opowiedzianą za pomocą tańca, muzyki, ruchu i emocji. Zakładanym celem, przyjętym przy projektowaniu przedsięwzięcia, była wielopokoleniowa refleksja nad wartościami leżącymi u podstaw polskiej państwowości. Komentarzem do scen były fragmenty poezji odnoszące się do okresu sprzed stu laty. Spektakl wyreżyserowała nauczycielka historii p. Joanna Marcjanik. Chór uczniów poprowadził nauczyciel muzyki p. Marcin Bąkowski. Choreografię opracowały: p. Beata Warecka i p. Beata Ziomek. Scenografię i elementy dekoracyjne przygotowali: p. Anna Łukaszewska, p. Grażyna Zalewska, p. Laura Sienkiewicz, p. Teresa Żelazna, p. Piotr Kościjańczuk oraz p. Iwona Bober. Młodzi aktorzy przypomnieli dramatyczne dzieje Polaków marzących o wolnej Ojczyźnie i o nią walczących. Aktorzy i członkowie chóru brawurowo wypełnili swoje zadanie, zdobywając podziw i uznanie licznie zgromadzonej widowni. Spektakl spotkał się z serdecznym odbiorem publiczności, za co bardzo dziękujemy.

      Joanna Marcjanik

    • Dwójka w gronie 140 szkół naszego województwa objętych OSE
     • Dwójka w gronie 140 szkół naszego województwa objętych OSE

     • 14 września br. dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Dorota Dorozińska w gronie wszystkich dyrektorów nidzickich, gminnych placówek oświatowych podpisała w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty umowę z Państwowym Instytutem Badawczym NASK (Naukową Akademicką Siecią Komputerową) na dofinansowanie dostępu do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

      OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Najważniejsze cele działania OSE to, m. in. umożliwienie szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów.

      Dzięki współpracy z NASK znacznie wzrośnie szybkość transferu danych, co z jednej strony wpłynie na komfort korzystania z sieci, a z drugiej – umożliwi wspomaganie procesu kształcenia w szkole.

       

      Piotr Kościjańczuk

     • SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM.

      11 września 2018r. w naszym Oddziale Przedszkolnym odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Tematem spotkania było przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśnił także, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

      Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.

      Ewa Rzepczyńska

     • EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2018 - „NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH”

     • W tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle ważny jubileusz  stał się również motywem przewodnim 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które wpisują się w Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” na lata 2017 – 2021. Tegoroczna odsłona inicjatywy odbywa się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich” i stwarza okazję do przywołania pamięci i szacunku dla tych, którzy za Niepodległą oddali życie. Niepodległość narodu jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

      Od sześciu lat miesiąc wrzesień jest w Szkole Podstawowej Nr 2 okresem, w którym organizowane są liczne wydarzenia promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe. Corocznie przygotowujemy szereg atrakcji rozbudzających zainteresowanie społeczności lokalnych do odkrywania bogactwa własnego regionu. Tegoroczne działania mają na celu zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

      Sobotni spektakl „Niepodległa dla wszystkich”, wystawiony przez uczniów „Dwójki” na deskach sceny w sali rycerskiej nidzickiego zamku przedstawiał historię odzyskania przez Polskę Niepodległości, opowiedzianą za pomocą tańca, muzyki, ruchu i emocji. Zakładanym celem, przyjętym przy projektowaniu przedsięwzięcia, była wielopokoleniowa refleksja nad wartościami leżącymi u podstaw polskiej państwowości. Komentarzem do scen były fragmenty poezji odnoszące się do okresu sprzed stu laty. Spektakl wyreżyserowała nauczycielka historii p. Joanna Marcjanik. Chór uczniów poprowadził nauczyciel muzyki p. Marcin Bąkowski. Choreografię opracowały: p. Beata Warecka i p. Beata Ziomek. Scenografię i elementy dekoracyjne przygotowali: p. Anna Łukaszewska, p. Grażyna Zalewska, p. Laura Sienkiewicz, p. Teresa Żelazna, p. Piotr Kościjańczuk oraz p. Iwona Bober. Młodzi aktorzy przypomnieli  dramatyczne dzieje Polaków marzących o wolnej Ojczyźnie i o nią walczących. Aktorzy i członkowie chóru brawurowo wypełnili swoje zadanie, zdobywając podziw i uznanie  licznie zgromadzonej  widowni. Operowane światłem na scenie, taniec, a przede wszystkim muzyka, znacząco oddziaływały na wrażliwość widza. Spektakl spotkał się z serdecznym odbiorem publiczności, za co bardzo dziękujemy.

      Joanna Marcjanik      

     • Poznajmy się, czyli Tydzień integracyjny w świetlicy

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Poznajmy się, czyli Tydzień integracyjny w świetlicy.

      Świetlica szkolna ciepło przyjęła nowych świetliczaków. Aby ich poznać zorganizowała ,,Tydzień integracyjny”. Podczas tego tygodnia uczniowie poznali wychowawców świetlicy, regulamin oraz rozkład pomieszczeń. Ponadto dzieci opowiadały o swoich zainteresowaniach i brały udział w zabawach ruchowo-integracyjnych. Dzięki, temu świetliczaki z uśmiechem rozpoczęły nowy rok szkolny na świetlicy.

     • W Dwójce dzieci myją ręce, bo wiedzą więcej

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii W Dwójce dzieci myją ręce, bo wiedzą więcej.

      „Myję ręce, bo wiem więcej” to społeczna kampania edukacyjna zorganizowana przez Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Olsztynie. W ślad za nimi nidzicka Dwójka postanowiła nawyk mycia rąk wpajać już najmłodszym. Dzięki temu dzieci oraz ich rodzice wiedzą, że tej prostej czynności nie można bagatelizować.

      Dlatego przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 myjąc ręce recytują wierszyk, którym ma im pomóc w zapamiętaniu, jak powinno się to poprawnie wykonywać:

      „Umyj rączkom brzuszki, później plecki i paluszki

      Potem palce złap na wędkę, pokręć kciuki śrubokrętem

      I na koniec swe paluszki potrzyj szybko o dwa brzuszki.”

      Wszystkich, którym zależy na zdrowiu własnym i swoich dzieci zachęcamy do włączenia się w rozpowszechnianie kampanii.

      Piotr Kościjańczuk

     • WYGRANA DWÓJKI W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI

     • Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy znalazła się wśród siedmiu wyróżnionych szkół w II cyklu konkursu Stołówkowo, czyli smacznie i zdrowo. Głównym celem akcji było między innymi  szukanie inspiracji na zdrowe i smaczne dania.

      Szkoły walczyły o warsztaty kulinarne oraz zestaw sprzętu gastronomicznego do wyposażenia szkolnej kuchni .  Dwójka otrzymała certyfikat potwierdzający udział w akcji i zaangażowanie w tematykę zdrowego żywienia wśród młodzieży oraz sprzęt kuchenny: blender, zestaw noży kuchennych, patelnię, 10 fartuchów.

      Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przepisów  na zupę,  drugie danie i deser w ulepszonej pod względem kulinarnym i żywieniowym wersji, a także uzasadnienie na czym polega zmiana w recepturze, która sprawiła, że posiłek stał się zdrowszy i smaczniejszy.

      Wyróżnienie świadczy o tym, że w Dwójkowej stołówce można zjeść smacznie i zdrowo.

                                                    Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia – Ewa Hinburg

     • ORGANIZACJA DOWOŻENIA UCZNIÓW OD DNIA 4 WRZEŚNIA 2018 r.

     • Przygotowała Dorota Gadomska